Digital marketing

Når i som virksomhed skal navigere i en stadigt voksende
digital jungle, er det altid en god ide at tage en uvildig digital
rådgiver med på råd, der kan navigere jer sikkert igennem.

Hos M72 Aps har vi igennem de sidste år navigeret vores
kunder sikkert i mål med deres digitale projekter, primært
indenfor B2B og B2C online handel.

Derfor kender vi hele processen fra den spæde opstart, til live,
til videreudvikling, til drift.

Budgettet er ofte afgørende når virksomheden vælger samar-
bejdspartner, ofte ønsker man at få et tilbud og en pris fastsat
hurtigst muligt, for at kunne budgettere med udgifterne. Men
det er sjældent en god tilgang, da det så kommer til at handle
rigtig meget om pris i stedet for værdi.

Derfor er synlighed på de social medier en essentiel del i
mange virksomheder og for din konkurrenceevne, uanset om
du er en B2B eller B2C virksomhed.

Vi tror derfor på at nøglen til successful B2B eller B2C hedder
H2H: Human to human. -Vi mennesker kan nemlig godt lide at
handle med mennesker.

Re-branding af dit online katalog
Ved at uploade dine produkter i et katalog på Facebook har du
mulighed for at have fokus på direkte salg med din Face-
book-annoncering. Sælger du produkter online, bør du kende
til dynamisk retargeting – også kaldt ’DPA’. Med dynamisk
retargeting har du mulighed for at geneksponere den enkelte
bruger for det produkt eller de produkter, den enkelte bruger
allerede har kigget på og således vist interesse for. Du har
med dynamiske produktannoncer også mulighed for at
målrette relevante produkter mod personer, der højst sandsyn-
ligt vil have interesse for det specifikke produkt, du eksponerer
dem for.

×

    Bestil

    ×